Reklamacja

Jesteśmy zobowiązani dostarczyć Ci produkt wolny od wad fizycznych i prawnych. Podejmujemy wszelkie działania mające na celu zapewnić, że nasze produkty są najlepszej jakości i będą Ci długo służyć. Gdyby się jednak zdarzyło, że dostałeś wadliwy produkt, zgłoś nam to.

W przypadku stwierdzenia wady towaru masz prawo złożyć reklamację w terminie 2 lat od wydania Ci towaru. Pamiętaj jednocześnie, że masz rok od zauważenia wady na złożenie reklamacji. Oznacza to zatem, że ochrona przysługująca z tytułu rękojmi trwa 2 lata od wysyłki, jednak na zgłoszenie konkretnej wady masz rok od jej wykrycia. Mamy nadzieję, że wszystko jasne, gdyby jednak tak nie był, napisz do nas, wyjaśnimy Ci to dokładniej.

Możesz nas powiadomić o zauważonej wadzie wysyłając nam wiadomość adres e-mail: shop@nessi-sport.com lub na nasz adres:

Progres Sp. J.

ul. Sobieskiego 16
32-650 Kęty

W celu powiadomienia nas o wadzie produktu możesz skorzystać z formularza dostępnego poniżej, ale nie jest to wymagane. Jeżeli formularz nie jest przesyłany wraz z reklamowanym produktem, pamiętaj, że celem rozpatrzenia reklamacji możemy prosić o przesłaniem nam reklamowanego produktu.

Formularz

Odpowiemy na Twoją wiadomość nie później niż w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

Zakres Twoich żądań wynika z przepisów o rękojmi, w szczególni z art. 560 kodeksu cywilnego. Możesz domagać się naprawienia towaru, wymiany towaru na wolny od wad lub obniżenia ceny. Możesz również odstąpić od umowy, jednakże to uprawnienie przysługuje Ci wyłącznie wtedy gdy wada okaże się istotna.

Rozpatrując Twoje zgłoszenie reklamacyjne zawsze dążymy do jak najszybszego rozwiązania problemu i do dokonania tego w taki sposób, że nie będziesz się musiał niczym przejmować.

Reklamowany towar odeślij nam na podany powyżej adres, przyjrzymy się zgłoszonej wadzie i podejmiemy odpowiednie kroki.