Dokonując zakupu w naszym sklepie internetowym www.nessi-sport.com możesz skorzystać z bezpłatnego zwrotu towarów, promocja obejmuję obszar Polski.


Szybkie Zwroty do paczkomatu Inpost Nessi-sportswear (darmowy)

Postępowanie:

- wypełnij formularz zwrotu oraz uzupełnij dane dotyczące zamówienia i kontaktu z Tobą na stronie: https://szybkiezwroty.pl/nessi-sportwear

- poczekaj na potwierdzenie i kod. Otrzymasz sms i e-mail z kodem, dzięki któremu nadasz paczkę w dowolnym Paczkomacie. Kod zwrotu ważny jest 72h,

- wypełnij formularz odstąpienia od umowy, pobierz go na naszej stronie internetowej,

- wypełniony formularz dołącz do przesyłki z zwracanym towarem,

- przygotuj paczkę. Usuń starą etykietę, jeśli używasz tego samego pudełka, w którym otrzymałeś zamówienie. Zabezpiecz starannie przesyłkę. Na kartonie umieść kod zwrotu,

- nadaj paczkę w Paczkomacie. Na ekranie Paczkomatu wybierz opcję “Chcę wysłać paczkę”, następnie podaj otrzymany wcześniej kod. Umieść paczkę w skrytce. Nie zapomnij zamknąć drzwiczek,


Zwrot towaru Kurier DHL, postępowanie (darmowy):

- wypełnij formularz odstąpienia od umowy otrzymany z zakupionym towarem lub pobierz na naszej stronie internetowej (dostępny na dole)

- wypełniony formularz dołącz do przesyłki z zwracanym towarem,

- przygotuj paczkę,

- zamów kuriera poprzez uzupełnienie formularza w 3 krokach (postępuj zgodnie z poleceniami),

- wydrukuj list przewozowy,

- oczekuj na kuriera w wybranym terminie.


Zamów kuriera tutaj


Dokonując samodzielnego zwrotu towaru bez korzystania z powyższych form zwrotu towaru, wysyłający ponosi koszt zwrotu.WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY:


W przypadku chęci odstąpienia od zawartej umowy, może Pan / Pani posłużyć się poniższym formularzem, przesyłając go do nas pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Jeżeli formularz nie jest przesyłany wraz ze zwracanym produktem, proszę pamiętać, że możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia nam dowodu jej odesłania.

Adresat:

Progres Wojciech Izbicki, Norbert Sztandera, Żaneta Adamus Spółka Jawna,

ul. Jana III Sobieskiego 16,

32-650 Kęty.

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży, które przedmiotem są:

1) .............. – cena: ..............,

2) .............. – cena: ................

Dane obowiązkowe

Data zawarcia umowy / numer zamówienia: ........................................................................

Imię i nazwisko konsumenta: ............................................................................................

Adres konsumenta: .........................................................................................................

Dane dobrowolne, które ułatwią nam komunikację

Adres e-mail konsumenta: ..........................................................................................................

Numer telefonu konsumenta: .....................................................................................................

Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Pana / Panią użyte w pierwotnej transakcji. Jeżeli płacił Pan / Pani w inny sposób niż przelewem na rachunek bankowy, a chce Pan / Pani otrzymać zwrot na rachunek bankowy, proszę poniżej podać numer rachunku bankowego do zwrotu:

.....................................................................................................................................................

............................. ..........................................

data wypełnienia podpis konsumenta

(jeżeli formularz przesyłany jest w formie papierowej)

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu będzie Progres W. Izbicki, N. Sztandera, Ż. Adamus Spółka Jawna, ul. Jana III Sobieskiego 16, 32-650 Kęty, NIP: 5492279386. Dane będą przetwarzane w celu obsługi procesu odstąpienia od umowy, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Formularz odstąpienia zostanie włączony do dokumentacji księgowej i będzie przechowywany razem z nią przez okres wymagany przez przepisy prawa. W związku z obsługą procesu odstąpienia od umowy, dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, banki, hostingodawca, biuro rachunkowe. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem odo@nessi-sport.com. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu odstąpienia od umowy.