Dokonując zakupu w naszym sklepie internetowym www.nessi-sport.com za kwotę minimum 500,- pln przy zamówieniach z wybraną opcją przedpłaty (płatność przelewem tradycyjnym, płatności on-line) możesz skorzystać z bezpłatnej dostawy i  zwrotu towarów, promocja obejmuję obszar Polski.


Zwrot towaru, postępowanie:

- wypełnij formularz odstąpienia od umowy otrzymany z zakupionym towarem lub pobierz na naszej stronie internetowej (dostępny na dole)

- wypełniony formularz dołącz do przesyłki z zwracanym towarem,

- przygotuj paczkę,

- zamów kuriera poprzez uzupełnienie formularza w 3 krokach (postępuj zgodnie z poleceniami),

- wydrukuj list przewozowy,

- oczekuj na kuriera w wybranym terminie.


Zamów kuriera tutaj

Formularz odstąpienia od umowy wzór:

A
FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Progres Wojciech Izbicki, Norbert Sztandera, Żaneta Adamus Spółka Jawna

ul. Sobieskiego 16

32-650 Kęty

Tel.: +48 (33) 845 10 42

e-mail: shop@nessi-sport.com

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*) / odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data


(**) Informacje dodatkowe / opcjonalne:

- Dane do przelewu bankowego

- Przedmiot(-y) zwracany(-e)

- Numer zamówienia

- Powód zwrotu

(*) Niepotrzebne skreślić.

(**) Część formularz odstąpienia od umowy nieobowiązkowa.